ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขุนหา... :: ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขุนหาญ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 29 และ 31 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ    ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย"ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก&... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย "ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก" เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญและพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางด้วยรถจักรยานแท...  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีมหาสงกรานต์ "ถนนสายน้ำ ขุนหา... :: ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2557 ณ ซุ้มประตูหลวงหาญ-วงกลมอำเภอขุนหาญ เวลา 09.00 น.-16.00 น. เวทีกลาง วันที่ 13 เสือ ธนพล (เต็มวง) วันที่ 14 พั้นซ์ วรกาญจน์
     
 

   
 
 
ข่าวด่วนย้อนหลัง :
ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขุนหาญ
ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย"ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก"ทุกวันเวลา 16.30 น. จุดเริ่มต้นที่สะพานคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำชลประทานหนองสิ...
ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีมหาสงกรานต์ "ถนนสายน้ำ ขุนหาญบ้านเฮา" ประจำปี 2557

หน้าที่ [1]

 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8