ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย"ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก&... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย "ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก" เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญและพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางด้วยรถจักรยานแท...  ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขสู่พี่น้องชาวขุนหาญ"... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ....ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอขุนหาญร่วมงาน  "คืนความสุขสู่พี่น้องชาวขุนหาญ" ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557  ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็...  ขอเชิญ ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ :: เทศบาลตำบลขุนหาญ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอขุนหาญ ขอเชิญ ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อ...  ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดีศรีขุนหาญ" 1-3 สิงหาคม ... ::
     
 

   
 
 
ข่าวด่วนย้อนหลัง :
ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย"ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก"ทุกวันเวลา 16.30 น. จุดเริ่มต้นที่สะพานคลองส่งน้ำ อ่างเก็บน้ำชลประทานหนองสิ...
ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขสู่พี่น้องชาวขุนหาญ" 30 มิ.ย. 57 เวลา 17.00 นใ เป็นต้นไป
ขอเชิญ ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดีศรีขุนหาญ" 1-3 สิงหาคม 2557 ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ

หน้าที่ [1]

 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8