ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย"ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก&... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย "ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก" เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญและพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางด้วยรถจักรยานแท...  ขอเชิญร่วมงาน "คืนความสุขสู่พี่น้องชาวขุนหาญ"... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ....ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอขุนหาญร่วมงาน  "คืนความสุขสู่พี่น้องชาวขุนหาญ" ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557  ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็...  ขอเชิญ ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ :: เทศบาลตำบลขุนหาญ ร่วมกับ พุทธศาสนิกชนชาวอำเภอขุนหาญ ขอเชิญ ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระสงฆ์ ทำบุญตักบาตรข้าวสาร-อ...  ขอเชิญเที่ยวงาน "ของดีศรีขุนหาญ" 1-3 สิงหาคม ... ::
 
 
 เทศบาลตำบลขุนหาญ จัดตั้งศูนย์รับรับเรื่องราวร้องเรียน ร...
 เทศบาลตำบลขุนหาญ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค...
 ทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกขุดลอกคลองริมชลประทาน...
 เทศบาลตำบลขุนหาญ ประกาศรับสมัครกรรมการชุมชน
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ...
 กำหนดการออกหน่วยบริการตามโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ประจำป...
 เทศบาลตำบลขุนหาญ ขอเชิญ ร่วมทำบุญประเพณีเข้าพรรษา ประจำ...
 ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอขุนหาญร่วมงาน "คืนความสุขสู่...
 
โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางเหลื่อม ...
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางยอง วรรณทอง บ้า...
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านดาน-บ้านโนนสูง หมู...
โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายสมบูรณ์ ...
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาดกำลังส...
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกันสาดอาคา...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
 
 
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน (AEC)  
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
บริการเช่ารถตู้ คุณแบงค์  
ขอเชิญสมัครอบรม "การออกแบบอาคารแบบ 3 มิติ ด้วย SketchUp " 28 ก.ค.-1 ส.ค.57 ที่ขอนแก่น  
ขอเชิญสมัครอบรม "พัสดุ และ ราคากลาง" 21-25 กรกฎาคม 2557 ที่ร้อยเอ็ด  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8