ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลขุนหาญ :: "เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ อู่การค้า พัฒนายั่งยืน"  ลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการรายใหม่ ป... ::  รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเก... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ รับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องสำนักปลัดเทศบาลตำบลขุนหาญ ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ  ขอเชิญชวนชาวอำเภอขุนหาญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Bike for Dad... :: รับลงทะเบียนระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2558 ณ ห้องกองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม ชั้น1 เทศบาลตำบลขุนหาญ เพื่อร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความกตัญญู ร่วมใจสามัคคีปั่นเพื่อพ่อในวันที่ 11ธันวาคม 2558...  ขอเชิญชาวอำเภอขุนหาญทุกท่านร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปร... ::  ในวันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๓๐ น. ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ.วงกลม อ.ขุนหาญ เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ.หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อ.ขุนหาญ เวลา...
 
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสมัยป...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคั...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือก...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 เทศบาลฯ รับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเ...
 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ตรวจสอบสถานะผู้รับเบี้ยยั...
 
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน...
ประกาศประมูลซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์พร้อม...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช. โครงการประมูลจ้างก่อสร้างทางร...
ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล. จำนวน 14 โค...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการประมูลจ้างก่อสร้างทางระ...
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.จำนวน...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำและเ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8