ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขุนหา... :: ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขุนหาญ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 25 – 29 และ 31 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ    ขอเชิญร่วมออกกำลังกาย"ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก&... :: เทศบาลตำบลขุนหาญ ได้จัดกิจกรรมออกกำลังกาย "ถีบไป ปั่นไป ปิดไฟให้โลกพัก" เพื่อส่งเสริมและสนันสนุนให้ประชาชนเกิดความตื่นตัวเห็นความสำคัญและพร้อมใจกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการเดินทางด้วยรถจักรยานแท...  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีมหาสงกรานต์ "ถนนสายน้ำ ขุนหา... :: ระหว่างวันที่ 13-14 เมษายน 2557 ณ ซุ้มประตูหลวงหาญ-วงกลมอำเภอขุนหาญ เวลา 09.00 น.-16.00 น. เวทีกลาง วันที่ 13 เสือ ธนพล (เต็มวง) วันที่ 14 พั้นซ์ วรกาญจน์
 
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ...
 ระเบียบการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตำบลขุนหาญ ประจำปี พ.ศ....
 กำหนดการงานประเพณีมหาสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประ...
 กำหนดการพิธีมอบอนุบัตร และเกียรติบัตร ศูนย์พัฒนาเด็กเ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสา...
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ...
 การแข่งขันกีฬาเด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำป...
 ร่วมโหวตให้คะแนนได้ที่ www.welovecities.org/city/khuhan...
 
โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางเหลื่อม ...
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนางยอง วรรณทอง บ้า...
โครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านดาน-บ้านโนนสูง หมู...
โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านนายสมบูรณ์ ...
โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารชนิดมือถือ ขนาดกำลังส...
 
 
 
sbobet thailand  
มาเล่นกันสิ  
ความน่าเชื่อถือ  
สร้างความเป็นต่อในการหารายได้ที่เหนือกว่า  
เผยนวัตกรรมสุดล้ำทันสมัย  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8