ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 เทศบาลฯขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพ... :: เทศบาลฯขอเชิญร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 1 ธันวาคม 2559 เวลา 06.30 น. ณ สนามกีฬาวงกลมอำเภอขุนหาญ  
 
 
 เทศบาลตำบลขุนหาญ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ร่วมบุญ ร้อยดว...
 เทศบาลตำบลขุนหาญ....ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้า...
 เทศบาลตำบลขุนหาญ....ขอเชิญร่วมกิจกรรม “ปั่นด้วยหัวใจ ถว...
 เทศบาลฯกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ...
 เทศบาลฯรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ ...
 ประกาศเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ ...
 กำหนดการพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสามั...
 
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค....
ประกาศราคากลาง ตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค....
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายทางบ้า...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ ค.ส.ล.สายทางบ้านนา...
ประกาศราคากลางตามแบบ ปปช.โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สมาร์ทที...
 
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบการจัดการขยะ...
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเ...
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพล...
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2558 (แบบ ส...
ประกาศผู้ชนะการสอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมม...
 
 
ประวัติอำเภอขุนหาญ  
"ที่มาของอำเภอขุนหาญ"  
ผลวิเคราะห์อุตสาหกรรมไทยมั่นใจศักยภาพแข่งขันรับอาเซียน  
ปลูกมะนาว "พิจิตร 1" ในท่อซีเมนต์ เทคนิคบังคับออกผลช่วงราคาแพง  
ค้าชายแดนช่องทางอนาคตเศรษฐกิจไทย ในอาเซียน  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8