ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 ขอเชิญร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯสิริกิ... :: 12 สิงหาคม 2557 เวลา 06.30 น. ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ สนามวงกลมอำเภอขุนหาญ เวลา 08.30 น.พิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาอำเภอขุนหาญ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนทุก...  เทศบาลตำบลขุนหาญ..ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกรทง ประจำปี... :: ในวันพฤหัสบดีที่  ๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๗   ณ  วัดศรีขุนหาญ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป  ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช" ในวันที่ ๒๓ ... ::
 
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ...
 เทศบาลตำบลขุนหาญ ขอเชิญร่วมงานพิธี "วันปิยมหาราช&q...
 ขอเชิญชวนสาวงาม ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี เข้าร่วมประ...
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างข...
 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 กำหนดการพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราช...
 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบและวิธีการปฏิบัติที่ผ...
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างข...
 
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบ...
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกันสาดอาคา...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
 
 
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน (AEC)  
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
เกมส์สนุกสุดหรรษา Reddragon88  
คาสิโนผ่านสื่อ  
เรามีเกมส์สนุกๆไว้คอยบริการคลิกเข้ามาเลย!!  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8