ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะทรัพยากร
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลชุมชน
  ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  ผลิตผลทางการเกษตร
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน
  หัวหน้าส่วนราชการ
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ผลงานเทศบาล
  รายรับรายจ่าย
  สำนักปลัดเทศบาล
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา
  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
  กองการประปา
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เทศบาลตำบลขุนหาญ
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มีโปรแกรม Acrobat
Download Program
 
 
 

 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่ื่อ... :: ในวันที่  1-30 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 เวลา 08.30-16.30น. ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลขุนหาญ  เว้นวันหยุดราชการ  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ใ... :: เทศบาลตำบลขุนหาญจะได้ปรับปรุงบำรุงรักษาคลองส่งน้ำหนองสิ พิธีเปิดเวลา ๑๔.๐๐ น. ณ บริเวณใต้ฝ่ายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำชลประทานหนองสิ  
 
 
 กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ...
 ประกาศสภาเทศบาลตำบลขุนหาญ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลสม...
 โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข
 ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขุนห...
 ประกาศรับสมัคคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำห...
 ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๗
 งบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
 การรับขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคว...
 
ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาล
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงคุณภาพโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบ...
ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเ...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างทาง...
 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างกันสาดอาคา...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเวทีการแสด...
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างทางระบายน้ำ คสล...
 
 
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขุนหาญ  
ไทยยืนอันดับ 18 ของโลกประเทศน่าลงทุน (AEC)  
ประวัติความเป็นมาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
###เกมส์มันส์ๆๆ ที่คุณต้องลอง###  
อยากสนุกก็เข้ามาสิ  
   
 
 
 
 
        
   
ค้นภายในเว็บ ค้นจาก google  
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน้าแรก | ผลงานเทศบาล | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อเทศบาล  
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ Internet Explorer 8